Danh sách Blog của Tôi

CAU DO DAN GIAN HAY.

1. một mẹ mà đẻ bốn con
   con thời ba tuổi , mẹ còn có hai
Chân Tay
2. ờ nhà bằng tựa bắp tay
ra ngoài bành trướng to tày cái nia
           Cái dù
3.Hai bên hai má giũa một khe
Càng nước chưa ra, đè giục mãi
Càng nước ra rồi .nín lặng nghe
            Cái mõ
4. hai mẹ sinh ba chục con
Ở chung nhà mà còn sinh sư đánh nhau
Đánh nhau thì đánh trên đầu
Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn
            Cờ Tướng
5. Lưng cong vòng nguyệt , chí quyết đòa đâm
Đắng cay củng chịu mặn nồng cũng theo
              Cái Môi
6.bốn cột tứ trụ -người ngự lên trên
gươm bạc hai bên-chầu vua thượng đế
              Con voi
7.Một mẹ sinh được vạn con
rạng ngày chết hết chỉ còn một cha
mặt mẹ như hương như hoa
mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn
              mặt trăng , mặt trời ,sao
8.vừa bằng thằng bé lên ba
Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng
           Ngoài Đồng


1. hạt gieo tới tấp. rãi đều khắp ruộng đồng. nhưng hạt gieo chẳng nãy mầm. để bao hạt khác mừng tầm mọc xanh. Đố là hạt gì?:
hạt mưa

2. con gì có thịt ko xương. đằm trong nắng dãi, mưa tuôn chẳng nề. hiên ngang dộ sức thủy tề. giữ cho đồng ruộng bốn bề xanh tươi. đố là con gì ?
con đê

3. Thân em xưa ở bụi tre. Mùa đông xếp lại mùa hè mở ra. Đó là cây gì?
quạt tre

1- Vốn xưa ở đất sinh ra
Mà ai cũng gọi tôi là con quan
Dốc lòng việc nước lo toan
Đầy vơi cũng mặc thế gian ít nhiều
(Cái gì)?  Cái ấm bằng đất nung

2- Anh bên kia sông, em bên này sông
Anh đuổi cùng vòng, chẳng bắt được em.
(Cái gì)? Cối xay

3- Tôi ăn trước, tôi lại ăn thừa
Ngày ngày giúp chúa hầu vui nhọc nhằn.
(Là gì)? Đầu bếp

4- Chẳng lợp mà thành mái
Chẳng cấy mà mọc đều
Già thì trắng phau phau
Non thì đen kin kít
(Là gì)? Mái tóc

5- Con gì cứ mải táp ruồi? con cóc hay con ết

6- Mười người thợ, lo đỡ mọi bề.
(Là gì)? Đôi chân

7- Đầu ăn gạo, đuôi chạm đất
(Cái gì)? Cái cối giã gạo bằng chân

8- Bốn chân đạp đất từ bi
Đã ăn chén sứ, gại chi chén sành
(Cái gì)? Tủ đựng chén bát

9- Ở nơi cao nhất trên đầu
Chẳng đen như tóc, lại màu đỏ tươi
Lúc khỏe đẹp như mặt trời
Đến khi đau yếu màu tươi xám dần
(Cái gì? Cái mào của con gà trống


10- Cây khô một lá bốn năm cành
Đường đi khúc khuỷu nhọc tay anh
Gặp kẻ tiểu nhân buồn chẳng nói
Chờ người quân tử mới dương danh
(Là gì)? Cây đàn